how to design your own website

Witamy na nszej stronie internetowej

 
Ubezpieczenia firmowe


Ubezpieczenia majątku firmowego to nie tylko ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ale również firmowego mienia od kradzieży
(z włamaniem jak i od rabunku), OC pracodawcy, OC za produkt, mienia pracowniczego oraz innych dodatkowych rozszerzeń. 

Kompleksowe ubezpieczenie gwarantuje ochronę majątku firmy oraz zabezpiecza jej stabilne działanie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą się zdarzyć - niekoniecznie z naszej winy.

Warto również ubezpieczyć się od skutków naszej działalności - czyli OC. Zarówno za produkt jak i OC pracodawcy.

Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ubezpieczenie kierowane jest do przewoźników wykonujących przewóz towarów zarówno w krajowym jak i międzynarodowym transporcie drogowym. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wynikająca z zarobkowego przewozu towarów w transporcie drogowym. Zakres takiego ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie pojazdu podczas transportu, kolizji czy też kradzieży przewożonego ładunku.

OC z tytułu wykonywania zawodu

Niektóre zawody mają obowiązek ubezpieczenia się w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej np. lekarze, czy biura rachunkowe. Dzieje się tak dlatego, że wykonując swój zawód można wyrządzić krzywdę osobie trzeciej - umyślną bądź nieumyślną.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zatem Odpowiedzialność Cywilna ubezpieczonego za szkody spowodowane w skutek wykonywania zawodu.

Ochrona obejmuje:

- szkody na osobie

- szkody na mieniu

Zapraszamy do kontaktu - zapewnimy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczenia Twojej firmy!!!

Mobirise

Ubezpieczenia komunikacyjne

Mobirise

Ubezpieczenia majątkowe

Mobirise

Ubezpieczenia
firmowe

Mobirise

Ubezpieczenia
na życie

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Jesteśmy przedstawicielami wszystkich liczących się na polskim rynku Towarzystw Ubezpieczeniowych - m.in:

© Bugajczyk ubezpieczenia