open source website builder

Witamy na nszej stronie internetowej

 
Ubezpieczenia majątkowe


Ubezpieczenie majatkowe

Ubezpieczenia majątkowe skupiają się głównie na zabezpieczeniu naszego mienia w postaci mieszkania lub domu oraz wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych które się w nim znajdują. Ubezpiecznie mienia możemy przede wszystkim wykupić na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. Możemy również ubezpieczyć całe mienie ruchome i nieruchome znajdujące się w miszkaniu/domu zarówno od kradzieży jak i od ognia i innych zdarzeń losowych.

Dodatkowo wykupując polisę ubezpieczeniową na mieszkanie lub dom powinniśmy zastanowić się nad tym co jeszcze poza samym majątkiem chcemy / możemy ubezpieczyć.

Ubezpieczenie można rozszerzyć o:

- powódź
- przepięcia
- OC w życiu prywatnym dla siebie i całej rodziny
- koszty poszukiwania przyczyny szkody
- asistance domowy (w zależności od oferty ubezpieczenia)
- i inne

Ubezpieczenia rolne

Przeznaczone są dla rolników czyli osób fizycznych posiadających gospodarstwa rolne, a także budynki rolnicze wchodzące w skład jego gospodarstwa. Ubezpieczenia rolne zabezpieczają w przypadku szkód spowodowanych przez rolników w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a także ich mienia oraz upraw rolnych.

Mobirise

Ubezpieczenia komunikacyjne

Mobirise

Ubezpieczenia majątkowe

Mobirise

Ubezpieczenia
firmowe

Mobirise

Ubezpieczenia
na życie

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Jesteśmy przedstawicielami wszystkich liczących się na polskim rynku Towarzystw Ubezpieczeniowych - m.in:

© Bugajczyk ubezpieczenia